Bible Dictionary
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

The Definition of the word Zabbud

Zabbud

Gift, Ezra 8:14.


The Old Testament

The New Testament