Bible Dictionary
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

Bible Words starting with the letter V

Vagabond
Vajezatha
Valley
Vashti
Vaticanus, Codex
Veil, vail
Version
Villages
Vine
Vine of Sodom
Vinegar
Viol
Viper
Virgin
Vision
Vows
Vulture

The Old Testament

The New Testament